Envía una historia Webcams Perdederos Contacta Más .
Acceder
Registrarse
Recordar contraseña
Pescando en Mallorca
Recoger puu
por , el 2 de diciembre de 2007
8 Comentarios | Cebos, General, Información, Legislación, Mar | twitter twitter

Esta entrada ha sido sacada del antiguo foro.

Regulació de la recollida de puu a les aigües interiors de les Illes Balears

S’entén com a puu la mescla d’isòpodes idoteids (arriot o arriet) i d’amfípodes gammàrids, de diverses espècies, que es recullen a les zones del litoral on es formen apilaments d’algues i fulles mortes de posidònia. Queden exclosos d’aquesta definició la resta de crustacis i especialment els decàpodes.

Els ormeigs autoritzats per capturar puu són exclusivament el salabre, el baveró, el bou, la corda i l’estaca, entesos com:
a) Salabre: Instrument per pescar consistent en una bossa de xarxa posada a l’extrem d’un pal o canya.
b) Baveró: ram d’algues del gènere Cystoseira, seques o fresques, o, en ocasions, feix de restes de xarxa que, impregnats o escats amb diferents productes, s’utilitzen per atreure el puu.
c) Bou: corda que duu fermat en un dels caps un únic baveró i un llast per mantenir-lo submergit.
d) Corda: rosari de baverons armat a l’estil d’un palangre, amb mare i braçolades. A cada braçolada hi ha un baveró i la mare va proveïda de flotadors per mantenir-la flotant. La corda té una longitud màxima de 15 m i compta amb un màxim de 15 baverons.
e) Estaca: pal de fusta o d’altre material que es clava al fons i del qual surten cordes amb un o diversos baverons.

Es permet, com a màxim, l’ús de dues cordes i dos bous per recol·lector.
En el cas que s’usin estaques, aquestes no podran simultaniejar-se amb cordes ni amb bous, i el nombre total de baverons no pot superar els 30 per llicència.
La quota màxima de captura diària de puu és de 5 kg per recol·lector.
Requisits
Per poder practicar la recollida de puu a les Illes Balears és obligatori estar en possessió de la llicència de pesca marítima recreativa, expedida per la Conselleria d’Agricultura i Pesca o bé pels consells insulars en els supòsits d’atribució de competències. També són vàlides les llicències de les altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol.
Terminis
La recollida del puu esà autoritzada des de l’1 d’octubre fins al 31 de juliol.
Observacions
Pel que fa al règim sancionador, s’aplica el que s’estableix a la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.

8 Comentarios | Cebos, General, Información, Legislación, Mar | twitter twitter

Comentarios

quisiera saber si existen licencias de recogida de puu profesional y como se puede conseguir

hace 10 años por joan

Hola Joan, no tengo ni idea si existe este tipo de licencia, aunque la mejor manera de saberlo es pasar por la Consejería.
Saludos y buena pesca

hace 10 años por Andrés

Alguien podria decirme que es el «Puu»? Grcias

hace 9 años por Pedro

un puu (pixota negra), o también llamado pepino de mar. Su nombre en latín holoturia forkali.
Sólo con poner en cualquier buscador de internet su nombre en latín os saldrá una abundante e interesante información acerca del puu. Hasta otra.

hace 9 años por Bartolo Formentera

Hola pescadores ante la creciente confusión sobre el puu, Bartolo nada que ver el puu con la Holoturia. He rebuscado un poco sobre el asunto y encontré esta definición que me parece es la correcta, copio y pego que estoy vago.

La pesca del puu, va dirigida a la captura d’un amfípode (Gammarus sp.) i d’unisòpode (Idothea sp.) anomenats vulgarment “gambó” i “s’arriot” o “s’arriet”,segons la talla grossa o petita, respectivament.
Aquests crustacis espesquen, per servir de grumeig o esca en la pesca de diversos espàrids litorals com l’oblada, la morruda, el sard, la càntera, la variada, la saupa i d’altres espècies més ocasionals com tords, llisses o escorballs, que es pesquen tradicionalment amb canya des de terra o bé mitjançant una malvera des d’una embarcació.

Saludos

hace 9 años por Andrés

el puu que llo sepa es parecida ala cochinilla pero aki dicen que es un peino de mar o parecido alguien me lo puede aclarar

hace 9 años por Luis

Hola Luis, por lo que tengo entendido el pepino de mar en mallorca le llamamos PARDAL DE MORO!

hace 9 años por cati

Otra vez Luis y tampoco soy YO, bueno no voy a buscar mas por el tal Luis, encima veo que hay personas que les causa gracia este mal trago que estoy pasando.

hace 7 años por manuel

Leave a comment

Necesitas loguearte para comentar en tu nombre. En otro caso, aparecerás como anónimo.


*